-->

تسهیلگران

تعریف تسهیلگری در یک جمله:

به طور کلی تسهیلگری یعنی تجزیه و تحلیل وضعیت موجود ، شناسایی نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهدیدها و مسئله یابی.

ایجاد ارتباط با افراد جامعه، تشکیل کارگروه برای حل مسائل و نظارت بر روند پیشرفت اهداف تا رسیدن به وضعیت مطلوب.

در مواجهه با مسائل و کمبودها در شاخه های مختلف می توان با نگاه تسهیلگرانه  از توان جمعی استفاده نمود که این هم افزایی نتیجه مطلوب تر در کمترین زمان ممکن را محقق می کند.

 

1- تسهیلگری اقتصادی

تسهیلگری اقتصادی ، شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها، ظرفیت های حوزه ی اشتغال و کارآفرینی و بازارهای فروش مجازی.

توانایی ارتباط با گروه های شغلی و کارآفرینان جهت ارتقاء سطح کیفی ارتباط با مشتری درون سیستمی(نیروی انسانی) و برون سیستمی(خریدار)، (افزایش سطح کیفی بسته بندی و تولید محتوای تبلیغاتی) تا رسیدن به استاندارد و اقتصاد رو به رشد.

ایجاد انگیزه و نظارت بر روند پیشرفت اهداف تا رسیدن به وضعیت پایدار.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تسهیلگری روستایی

بومی سازی قواعد و قوانین تسهیلگری جهت ارتباط با جوامع روستایی با هدف ارتقاء سطح کیفی زندگی در روستا در همه ابعاد و مهاجرت معکوس روستاییان از حاشیه شهرها به زمین مادری خودشان.


 

 

 

 

 

 

 

 

3- تسهیلگری اجتماعی

تسهیلگری اجتماعی: بررسی وضعیت موجود جامعه، هنجارها و ناهنجاریها، تهدیدها و فرصت های رشد تا رسیدن به وضعیت مطلوب.

 تسهیل فضای گفتگو و ارتباط در گروه و جوامع محلی ، ارزیابی و برنامه ریزی مشارکتی ،  ظرفیت شناسی ساماندهی و شبکه سازی جوامع محلی ،  ایجاد هماهنگی و ارتباط با ذینفعان و دست اندرکاران و مهارت های ارتباطی  .

 

درباره ما

مؤسسه خيريه توان افزايي مناطق محروم و روستایی مهر فضيلت در سال 1398 با شماره ثبت 6012 با هدف توانمندسازي افراد مناطق محروم و روستايي بمنظور ارتقاي مهارت هاي كار و اجتماعي و با استفاده از نيروي هاي مردمي منطقه و در نهایت بهبود كيفيت عمومي زندگي افراد مناطق محروم و روستايي تأسیس گردیده است.

`

این مؤسسه جهت نیل به این اهداف تلاش می نماید با استفاده از حمايت هاي مالي و معنوی با ايجاد ارتباط مؤثر براي بهره برداري از ظرفيت هاي موجود دولتي و مردمی در راستای توان افزايي افراد بومي مناطق محروم و روستایی، تخصص افراد براي رسيدن به خودكفايي مالي و رشد و توسعه محلی را ارتقاء بخشد.

تماس با ما

آدرس: اصفهان، خيابان دشتستان شمالي، بن بست فروردين [37] ، پلاك 217 کد پستی 8199773331
ایمیل:mehrefazilat@gmail.com
تلفن تماس: 03135676860

 

logo footer